• Av-Gad 5 sector Alarm Panel with Dialler (AV-2055)