• 12V 80W Monocrystalline Solar Panel 780 x 675 x 25mm